Share this content on Facebook!
02 Aug 2016

Làm thế nào để Chọn các vật liệu nhựa phải cho Công nghiệp nhựa?

Nhựa thường nói của chúng ta là một thuật ngữ chung cho tất cả các loại hạt nhựa sử dụng rộng rãi; Vì vậy, các phương pháp phân loại cũng khác nhau. Theo mục đích, nó có thể được chia thành hai loại chính: nhựa mục đích chung và nhựa kỹ thuật.
tấm xuyên sáng
Mục đích chung nhựa như polyethylene (PE), polypropylene (PP), polystyren (PS), polystyrene sửa đổi (ví dụ: SAN, HIPS), polyvinyl clorua (PVC), vv Đây là những vật liệu hàng ngày sử dụng rộng rãi nhất; nó có thể đáp ứng hiệu suất bộ...